Organisers / Partners

Järjestäjät / Main Organisers

Ruoan tulevaisuus ry on Helsingin yliopiston agroekologian opiskelijoiden ja alumnien elokuussa 2012 perustama yhdistys, joka pyrkii edistämään poikkitieteellistä ruokajärjestelmään liittyvä keskustelua. Yhdistyksen tavoitteena on tehdä ruokajärjestelmään liittyvästä tieteellisestä tiedosta ja Viikin yliopistokampuksen asiantuntijuudesta näkyvämpää koko yhteiskunnalle. Yhdistys toivottaa toimintaansa tervetulleeksi eri tieteenalan ja tahojen edustajat. Toimintaan kuuluu muun muassa kokkausillat, keskustelu- ja lukupiirit ja ekskursiot.

Ruoan Tulevaisuus ry (Future of Food Association) is a network of people trying to encourage interdisciplinary discussion on the food system by combining science with grassroots action. It was founded in Helsinki in 2012 by a group of University of Helsinki agroecology students and graduates. One of the leading reasons for founding the association was to make scientific knowledge and expertise on Viikki campus more visible to the whole society and to find new ways of cooperation. The association’s activities include seasonal cooking evenings, discussion forums and excursions.

Foodycle Team

Planning & Organising: Sari Kinnula, Tuure Parviainen, Marjaana Toivonen, Elina Nurmi, Niina Kangas, Mirka Valo, Silja Varjonen, Roosa Ritola.

 maapallo-teksti6