About

Foodycle on tapahtuma kaikille ruoasta kiinnostuneille! / Foodycle is for anyone interested in food issues!

Foodycle on poikkitieteellinen tapahtuma, joka etsii ratkaisuja tulevaisuuden kestävään ruokajärjestelmään. Kaikille avoimen, ilmaisen tapahtuman tavoitteena on rakentaa siltoja eri tieteenalojen välille, lisätä ymmärrystä ruokajärjestelmästä ja tarjota konkreettisia ratkaisuja ja työkaluja kestävän ruokajärjestelmän edistämiseen. Tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran syyskuussa 2013 Ruoan tulevaisuus ry:n ja Pixelache Helsingin yhteistyönä. Yhteistyökumppaneina olivat muun muassa Aalto-yliopiston Media Factory ja Helsingin yliopisto. Vuonna 2014 mukaan järjestelyihin hyppäsi kaupunkilainen ympäristöjärjestö Dodo. Tapahtuma keräsi satoja osallistujia tieteen, taiteen ja kansalaistoiminnan aloilta. Yhteistyö Pixelache Helsingin kanssa on jatkunut Foodycle-tapahtumissa 2015, 2016 ja 2017!

A transdisciplinary event, Foodycle searches solutions for future’s sustainable food systems. Our event aims at building bridges between different disciplines, enhancing understanding about the food system as well as offering tangible solutions and tools for making a sustainable food system reality. Foodycle is a non-cost event open for all. The event was first organized in September 2013 as a collaboration between Ruoan tulevaisuus ry and Pixelache Helsinki. Other partners back then included Aalto University Media Factory and University of Helsinki. During Foodycle 2014 the organizers were joined by Dodo, an urban environmental NGO. Foodycle then attracted hundreds of participants, a diverse crowd from science, art and civil society backgrounds. Co-operation with Pixelache Helsinki has continued in 2015, 2016 and 2017!


Toisin kuin usein sanotaan, ruokajärjestelmä ei ole ketju. Pikemminkin sitä voisi kuvata suurena joukkona toisistaan riippuvaisia kiertoja (esim. aineen kierto, vuoden kierto, informaation kulku). Nykyisen ruokajärjestelmän ongelmat ovat nousseet julkisuuteen yhä enemmän viime vuosina. Itämeren saastuminen, hevosenlihaskandaali ja eläinten hyvinvointiasiat ovat vain jäävuoren huippu. Vastauksena ongelmiin ruoka-aktivistit ja suuri yleisö ovat vaatineet läpinäkyvyyttä ruokajärjestelmään.

The food system is not a chain as it is usually referred to, rather, it could be described as consisting of a multitude of interdependent cycles. Problematic issues with the prevailing food system have become increasingly publicised in recent years. Pollution in the Baltic Sea, the horse meat scandal, and animal welfare issues are just the tip of the iceberg. The response from food activists and also the general public has been a call for a more transparent food system.


 

Next: Programme